Πνευματικά Δικαιώματα:
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας:
http://www.openIllustratedbook-mela-florou.net  είναι Copyright © Ζάννα
Μελά-Φλώρου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του
παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο
πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της
συγγραφέα. (Άρθρο 3 του Ν. 2121/1993).

Copyrights:
The content of this site http://www.openIllustratedbook-mela-florou.net  is
Copyright © Zanna Mela-Florou. All rights reserved under Greek (Item 3,
Act 2121/1993) and international copyright conventions, including the right
of reproduction in whole or in part in any form.