Διαβάζοντας
στην οθόνη
Copyright © Zanna Mela-Florou
All rights reserved
Η Ζάννα Μελά-Φλώρου διαβάζει το βιβλίο της
           «Στη Φωλιά της Αρκούδας»
Υπότιτλος: Ανοιχτό Εικονογραφημένο Βιβλίο
Σειρά: © Ιπτάμενες Σελίδες
Αρίθμηση βιβλίου στη Σειρά: 2
Σελίδες: 82
Κατηγορία: Παιδικά
Βιντεοσκόπηση-Επιμέλεια DVD-Κείμενο-
Εικονογράφηση:  Ζάννα Μελά-Φλώρου
Ηλεκτρονική Έκδοση, Επιμέλεια και παρουσίαση
  στο διαδίκτυο: Ζάννα Μελά-Φλώρου  2011
  http://www.OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
E-mail: zanna.mf@gmail.com
Copyright: Ζάννα Μελά-Φλώρου 2011
ISBN:  978-960-92058-6-0